วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ปัจจัยสำคัญของการบริหารประกอบด้วยอะไรบ้าง

ปัจจัยสำคัญของการบริหารประกอบด้วยอะไรบ้าง
            ปัจจัยบริหารที่สำคัญมี 4 อย่าง หรือที่เรียกว่า 4M ประกอบด้วย
            1. Man                        หมายถึง                      คน
            2. Money                    หมายถึง                      งบประมาณหรือเงิน
            3. Material                  หมายถึง                      วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
            4. Management        หมายถึง                      การดำเนินการหรือการจัดการบริหาร

ที่มา : หนังสือหลักการบริหารการศึกษา
ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

36 เส้นทางชีวิตพ่อหลวงพระราชทานสำหรับผู้บริหาร
36 เส้นทางชีวิตพ่อหลวงพระราชทานสำหรับผู้บริหาร
1.ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
2.อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจากปัญญา และความกล้าหาญ
3.เพื่อนใหม่ คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง    ส่วนเพื่อนเก่า/มิตร คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
4.อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
5.ปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา
6.พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มาก ๆ
7.รักษาความลับให้เป็น
8.ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง
9.ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
10.ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง หากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่าเป็นจริง
11.หากล้มลง..จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
12.เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
13.อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
14.อย่าใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวกหรือเพื่อก่อหนี้สิน
15.อย่าหยิ่งหากจะกล่าวคำว่า ขอโทษ
16.อย่าอายหากจะบอกใครว่า ไม่รู้
17.ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอน..มันไม่ราบรื่นตลอดทาง
18.เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้...จึงควรทำสิ่งต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
19.การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย
20.คนไม่รักเงิน  คือคนไม่รักชีวิต  ไม่รักอนาคต
21.ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือ ผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
22.ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
23.จงอย่าให้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อน
24.เป็นหน้าที่เรา ที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น ที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
25.เหรียญเดียวมีสองหน้า   ความสำเร็จกับความล้มเหลว
26.อย่าตามใจตัวเอง  เรื่องยุ่ง ๆ เกิดขึ้นล้วนเกิดจากตามใจตัวเองทั้งสิ้น
27.ฟันร่วงเพราะมันแข็ง  ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
28.อย่าดึงต้นกล้าให้โตไว ๆ (อย่าใจร้อน)
29.ระลึกถึงความตายวันละสามครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้
30.ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อ ๆ ไปก็ผิดหมด
31.ทุกชิ้นงานต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
32.จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
33.ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีนบันไดสูง
34.มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต  จงทำชิ้นที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
35.หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก  จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
36.ระเบียบวินัย คือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำรงชีวิต

การบริหารการศึกษาคืออะไร
การบริหารการศึกษาคืออะไร
            การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู่

ที่มา : หนังสือหลักการบริหารการศึกษา
ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

การบริหารคืออะไร

การบริหารคืออะไร
            การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม

ที่มา : หนังสือหลักการบริหารการศึกษา
ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง