แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คิดเชิงระบบ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คิดเชิงระบบ แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

การคิดเชิงระบบสำหรับผู้นำ ผู้บริหาร (System Thinking)